Dom Manifest Tematy Sesje Zgłoszenia Dojazd Kontakt
.

Tematy Studium Biblijnego


Tematy są określeniem pewnego kierunku w jakim będzie podążać nauka na studium. Jednak szczegółowe tematy poszczególnych sesji prosimy szukać w dziale "Sesje"

1 Zbawienie
1. O grzechu
2. Zbawienie w ST i NT
3. Odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie
4. Rzeczy, ktore sie dzieja przy narodzeniu na nowo
5. Wieczne bezpieczeństwo
6. Fałszywe ewangelie

2 Uświęcenie     List do uczestników *** Nagrania z wykładów
1. Istota duchowego wzrostu
2. Uświęcenie
3. Chodzenie z Bogiem na co dzień

3 Objawienie    Nagrania z wykładów
1. Objawienie w historii
2. Objawienie w Chrystusie
3. Objawienie w Słowie Bożym
4. Znaczenie doktryny

4 Jedność a oddzielenie    Nagrania z wykładów
1. Podstawa jedności
2. Oddzielenie od świata
3. Oddzielenie od nieposłusznych braci
4. Oddzielenie od fałszywej nauki
5. Jak rozpoznać zwiedzenie

5 Duch Święty
1. Działanie Ducha Świętego
2. Chrzest w Duchu Świętym
3. Napełnienie Duchem Świętym
4. Dary Ducha Świętego

6 Chrystus
1. Jego osoba
2. Jego dzieło

7 Biblia
1. Przegląd ST
2. Przegląd NT

8 Czasy przyszłe
1. Prorocy ST
2. Objawienie NT
3. Dni ostateczne

9.Chrześcijanin na codzień
1.List Jakuba
2.Jałmużna
3.Dziesięcina w NT
4.Łaska (i wiara) a uczynki
5.Miłość bliźniego (w praktyce)
6.Przebaczanie po chrześcijańsku
7.Znalezienie swojego miejsca i służby w zborze
8.Seksualność
9.Życie zboru, napominanie
10.Boża łaska a bojaźń Boża

10. Obrona wiary
1.Apologetyka
2.Przymioty Boga

11. Narzeczeństwo i małżeństwo
1.Czego oczekiwać od małżonka
2.Żona w świetle NT
3.Mąż w świetle NT
4.Jak się umawiać/spotykać
5.Dobre małżeństwo
6.Homoseksualizm