Dom Manifest Tematy Sesje Dojazd Kontakt
.

Tematy Studium Biblijnego


Zarys tematyki studium.

1 Elementy teologii systematycznej.
1. Teologia.
2. Chrystologia.
3. Hamartiologia.
4. Soteriologia.
5. Pneumatologia.
6. Eschatologia.
7. Eklezjologia.

2 Zbawienie
1. O grzechu.
2. Zbawienie w ST i NT.
3. Odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie.
4. Rzeczy, ktore sie dzieja przy narodzeniu na nowo.
5. Wieczne bezpieczeństwo.
6. Fałszywe ewangelie.

3 Uświęcenie.
1. Istota duchowego wzrostu.
2. Uświęcenie.
3. Chodzenie z Bogiem na co dzień.

4 Objawienie.
1. Objawienie w historii.
2. Objawienie w Chrystusie.
3. Objawienie w Słowie Bożym.
4. Znaczenie doktryny.

5 Jedność a oddzielenie.
1. Podstawa jedności.
2. Oddzielenie od świata.
3. Oddzielenie od nieposłusznych braci.
4. Oddzielenie od fałszywej nauki.
5. Jak rozpoznać zwiedzenie.

6 Duch Święty.
1. Działanie Ducha Świętego.
2. Chrzest w Duchu Świętym.
3. Napełnienie Duchem Świętym.
4. Dary Ducha Świętego.

7 Chrystus.
1. Jego osoba.
2. Jego dzieło.

8 Biblia.
1. Bibliologia
2. Przegląd ST.
3. Przegląd NT.

9 Czasy przyszłe.
1. Prorocy ST.
2. Objawienie NT.
3. Dni ostateczne.

10.Chrześcijanin na codzień.
1. List Jakuba.
2. Sprawy materialne, pieniądze, bogactwo, jałmużna, dziecięcina, etc.
3. Łaska (i wiara) a uczynki.
4. Miłość bliźniego (w praktyce).
5. Przebaczanie po chrześcijańsku.
6. Znalezienie swojego miejsca i służby w zborze.
7. Seksualność.
8. Życie zboru, napominanie.
9. Boża łaska a bojaźń Boża.

11. Obrona wiary.
1. Apologetyka.
2. Przymioty Boga.
3. Istota wiary chrześcijańskiej.

12. Narzeczeństwo i małżeństwo.
1. Biblijny obraz małżeństwa.
2. Czego oczekiwać od małżonka.
3. Żona w świetle NT.
4. Mąż w świetle NT.
5. Jak się umawiać/spotykać.
6. Dobre małżeństwo.
7. Patologie związane z małżeństwem i seksualnością człowieka.