Dom Manifest Tematy Sesje Zgłoszenia Dojazd Kontakt
.

Sesje Studium Biblijnego


Sesje studium w roku akademickim 2019/2020

Nowa edycja studium w zborze w Oświęcimiu


Sesja 86(2) - planowana na styczeń 2020.

Sesja 85(1) "O zbawieniu" - Odbyła się 23 listopada 2019 roku.

Historia


Sesja 84 "Dyspensacjonalizm" odbyła się 18 maja 2019 roku.
Sesja 83 "Księga Jeremiasza" odbyła się 13 kwietnia 2019 roku.
Sesja 82 "Ewangelia według Łukasza" odbyła się 16 marca 2019 roku.
Sesja 81 "List Judy" odbyła się 16 lutego 2019 roku.
Sesja 80 "Bóg Ojciec" odbyła się 19 stycznia 2019 roku.
Sesja 79 "Księga Nehemiasza" odbyła się 16-17 listopada 2018 roku.
Sesja 78 "Księgi mądrościowe" odbyła się 26-27 października 2018 roku.
Sesja 77 "Ewangelia według Marka" obyła się 18-19 maja 2018 roku.
Sesja 76 "Poszukiwanie Bożej woli" obyła się 20-21 kwietnia 2018 roku.
Sesja 75 "Wychowanie w rodzinie" obyła się 16-17 marca 2018 roku.
Sesja 74 "Bibliologia" obyła się 16-17 lutego 2018 roku.
Sesja 73 "Ewangelizacja indywidualna" obyła się 19-20 stycznia 2018 roku.
Sesja 72 "Abraham, Izaak, Jakub" obyła się 17-18 listopada 2017 roku.
Sesja 71 "Księgi Rut i Estery" obyła się 20-21 października 2017 roku.
Sesja 70 "O Duchu Świętym" odbyła się 19-20 maja 2017 roku.
Sesja 69 "Dwunastu apostołów" odbyła się 21-22 kwietnia 2017 roku.
Sesja 68 "Rzeczy ostateczne" odbyła się 17-18 marca 2017 roku.
Sesja 67 "Chrześcijanin na co dzień" odbyła się 17-18 lutego 2017 roku.
Sesja 66 "Księga Izajasza" obyła się 20-21 stycznia 2017 roku.
Sesja 65 "Małżeństwo" odbyła się 18-19 listopada 2016 roku.
Sesja 64 "Ewangelia w/g Mateusza" odbyła się 14-15 października 2016 roku.
Sesja 63 "Uświęcenie" odbyła się 13-14 maja 2016 roku.
Sesja 62 "Psalmy" odbyła się 14-15 kwietnia 2016 roku.
Sesja 61 "Apologetyka" odbyła się 18-19 marca 2016 roku.
Sesja 60 "List Jakuba" odbyła się 19-20 lutego 2016 roku.
Sesja 59 "Zbawienie" odbyła się 15-16 stycznia 2016 roku.
Sesja 58 "Służba chrześcijańska" odbyła się 20-21 listopada 2015 roku.
Sesja 57 "Biblijne święta Izraela" odbyła się 23-24 października 2015 roku.
Sesja 56 "List do Rzynian 5-8" odbyła się 15-16 maja 2015 roku.
Sesja 55 "Księga Apokalipsy Jana" odbyła się 17-18 kwietnia 2015 roku.
Sesja 54 "Drugi list apostoła Pawła do Koryntian" odbyła się 20-21 marca 2015 roku.
Sesja 53 "Księga Rodzaju" Odbyła się 20-21 lutego 2015 roku.
Sesja 52 "Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian" odbyła się 16-17 stycznia 2015 roku.
Sesja 51 "Angelologia i demonologia" odbyła się 21-22 listopada 2014 roku.
Sesja 50 "Przybytek" odbyła się 24-25 października 2014 roku.
Sesja 49 "Królowie Izraela" odbyła się 16-17 maja 2014 roku.
Sesja 48 "Mesjasz w Starym Testamencie" odbyła się 11-12 kwietnia 2014 roku.
Sesja 47 "Królowie Judy" odbyła się 14-15 marca 2014 roku.
Sesja 46 "Jak zwyciężyć grzech w swoim życiu" odbyła się 14-15 lutego 2014 roku.
Sesja 45 "Księgi: Ezdrasza i Aggeusza" odbyła się 17-18 stycznia 2014 roku.
Sesja 44 "II List Piotra" odbyła się 22-23 listopada 2013 roku.
Sesja 43 "I List Piotra" odbyła się 25-26 października 2013 roku.
Sesja 42 "II List do tesaloniczan" odbyła się 17-18 maja 2013 roku.
Sesja 41 "Księga Ezechiela" odbyła się 19-20 kwietnia 2013 roku.
Sesja 40 "List do Hebrajczyków, cz. 2"odbyła się 22-23 marca 2013 roku.
Sesja 39 "I List do Tesaloniczan"odbyła się 22-23 lutego 2013 roku.
Sesja 38 "List do Hebrajczyków, cz.1" odbyła się 18-19 stycznia 2013 roku.
Sesja 37 "Księga Joba"odbyła się 16-17 listopada 2012 roku.
Sesja 36 "Osoba i dzieło Ducha Świętego"odbyła się 19-20 października 2012 roku.
Sesja 35 "List do Kolosan" odbyła się 18-19 maja 2012 roku.
Sesja 34 "List do Filipian" odbyła się 20-21 kwietnia 2012 roku.
Sesja 33 "List do Efezjan"odbyła się 23-24 marca 2012 roku.
Sesja 32 "Księga Zachariasza"odbyła się 24-25 lutego 2012 roku.
Sesja 31 "Księga Sędziów" odbyła się 13-14 stycznia 2012 roku.
Sesja 30 "List do Tytusa"odbyła się 18-19 listopada 2011 roku.
Sesja 29 "Cztery Ewangelie"odbyła się 21-22 października 2011 roku.
Sesja 28 "Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza" odbyła się 13-14 maja 2011 roku.
Sesja 27 "Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza" odbyła się 15-16 kwietnia 2011 roku.
Sesja 26 "Pewność zbawienia"odbyła się 25-26 marca 2011 roku.
Sesja 25 "Księga Daniela"odbyła się 25-26 lutego 2011 roku.
Sesja 24 "Dyspensacjonalizm" odbyła się 14-15 stycznia 2011 roku.
Sesja 23 "Uczniostwo"odbyła się 19-20 listopada 2010 roku.
Sesja 22 "Wędrówka Izraela"odbyła się 22-23 października 2010 roku.
Sesja 21 "List do Rzymian" odbyła się 14-15 maja 2010 roku.
Sesja 20 "Listy Jana" odbyła się 23-24 kwietnia 2010 roku.
Sesja 19 "List do Galacjan"odbyła się 26-27 marca 2010 roku.
Sesja 18 "Przegląd Starego Testamentu cz. 2"odbyła się 26-27 lutego 2010 roku.
Sesja 17 "Dzieje Apostolskie" odbyła się 15-16 stycznia 2010 roku.
Sesja 16 "Przegląd Starego Testamentu cz. 1"odbyła się 20-21 listopada 2009 roku.
Sesja 15 "Ewangelia Jana" odbyła się 23-24 października 2009 roku.
Sesja 14 "Przegląd Nowego Testamentu"odbyła się 15-16 maja 2009.
Sesja 13 "Hermeneutyka Biblii " odbyła się 24-25 kwietnia 2009.
Sesja 12 "Chrześcijanin na co dzień cz.2" odbyła się 27-28 marca 2009.
Sesja 11 "Chrystus" - 27-28 lutego 2009.
Sesja 10 "Chrześcijanin na co dzień cz.1" odbyła się w dniach 16-17 stycznia 2009.
Sesja 9 "Obrona wiary" odbyła się w dniach 21-22 listopada 2008.
Sesja 8 "Rzeczy ostateczne" odbyła się w dniach 24-25 października 2008.
Sesja 7 dn. 7 czerwca 2008, odbyła się w zborze w Bukownie, wykładów brata Henryka Turkanika
słuchaliśmy razem ze studentami Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu Zdroju.
Tematem były proroctwa mesjaniczne w księdze Izajasza.

Sesja 6 "O małżeństwie" odbyła się 16-17 maja 2008 roku.
Sesja 5 "O Duchu Świętym" odbyła się 18-19 kwietnia 2008 roku.
Sesja 4 "Jedność i oddzielenie" odbyła się 28-29 marca 2008 roku.
Sesja 3 "O objawieniu" odbyła się 22-23 lutego 2008 roku.
Sesja 2 "Uświęcenie" odbyła się 18-19 stycznia 2008 roku.
Sesja 1 "O zbawieniu" odbyła się 23 i 24 listopada 2007 roku.