Dom Manifest Tematy Sesje Zgłoszenia Dojazd Kontakt
.

Sesje Studium Biblijnego


Sesje studium w roku akademickim 2018/2019


Sesja 78 "Księgi mądrościowe" - 26-27 października 2018 roku.

Sesja 79 "Księga Nehemiasza" - 16-17 listopada 2018 roku.

Sesja 80 "Bóg Ojciec" - 19 stycznia 2019 roku.

Sesja 81 "List Judy" - 16 lutego 2019 roku.

Sesja 82 "Ewangelia według Łukasza" - 16 marca 2019 roku.

Sesja 83 "Księga Jeremiasza" - 13 kwietnia 2019 roku.

Sesja 84 "Dyspensacjonalizm" - 18 maja 2019 roku.

Historia - to już dziesięć lat :)


Sesja 77 "Ewangelia według Marka" obyła się 18-19 maja 2018 roku.

Sesja 76 "Poszukiwanie Bożej woli" obyła się 20-21 kwietnia 2018 roku.

Sesja 75 "Wychowanie w rodzinie" obyła się 16-17 marca 2018 roku.

Sesja 74 "Bibliologia" obyła się 16-17 lutego 2018 roku.

Sesja 73 "Ewangelizacja indywidualna" obyła się 19-20 stycznia 2018 roku.

Sesja 72 "Abraham, Izaak, Jakub" obyła się 17-18 listopada 2017 roku.

Sesja 71 "Księgi Rut i Estery" obyła się 20-21 października 2017 roku.

Sesja 70 "O Duchu Świętym" odbyła się 19-20 maja 2017 roku.
Sesja 69 "Dwunastu apostołów" odbyła się 21-22 kwietnia 2017 roku.
Sesja 68 "Rzeczy ostateczne" odbyła się 17-18 marca 2017 roku.
Sesja 67 "Chrześcijanin na co dzień" odbyła się 17-18 lutego 2017 roku.
Sesja 66 "Księga Izajasza" obyła się 20-21 stycznia 2017 roku.
Sesja 65 "Małżeństwo" odbyła się 18-19 listopada 2016 roku.
Sesja 64 "Ewangelia w/g Mateusza" odbyła się 14-15 października 2016 roku.
Sesja 63 "Uświęcenie" odbyła się 13-14 maja 2016 roku.
Sesja 62 "Psalmy" odbyła się 14-15 kwietnia 2016 roku.
Sesja 61 "Apologetyka" odbyła się 18-19 marca 2016 roku.
Sesja 60 "List Jakuba" odbyła się 19-20 lutego 2016 roku.
Sesja 59 "Zbawienie" odbyła się 15-16 stycznia 2016 roku.
Sesja 58 "Służba chrześcijańska" odbyła się 20-21 listopada 2015 roku.
Sesja 57 "Biblijne święta Izraela" odbyła się 23-24 października 2015 roku.
Sesja 56 "List do Rzynian 5-8" odbyła się 15-16 maja 2015 roku.
Sesja 55 "Księga Apokalipsy Jana" odbyła się 17-18 kwietnia 2015 roku.
Sesja 54 "Drugi list apostoła Pawła do Koryntian" odbyła się 20-21 marca 2015 roku.
Sesja 53 "Księga Rodzaju" Odbyła się 20-21 lutego 2015 roku.
Sesja 52 "Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian" odbyła się 16-17 stycznia 2015 roku.
Sesja 51 "Angelologia i demonologia" odbyła się 21-22 listopada 2014 roku.
Sesja 50 "Przybytek" odbyła się 24-25 października 2014 roku.
Sesja 49 "Królowie Izraela" odbyła się 16-17 maja 2014 roku.
Sesja 48 "Mesjasz w Starym Testamencie" odbyła się 11-12 kwietnia 2014 roku.
Sesja 47 "Królowie Judy" odbyła się 14-15 marca 2014 roku.
Sesja 46 "Jak zwyciężyć grzech w swoim życiu" odbyła się 14-15 lutego 2014 roku.
Sesja 45 "Księgi: Ezdrasza i Aggeusza" odbyła się 17-18 stycznia 2014 roku.
Sesja 44 "II List Piotra" odbyła się 22-23 listopada 2013 roku.
Sesja 43 "I List Piotra" odbyła się 25-26 października 2013 roku.
Sesja 42 "II List do tesaloniczan" odbyła się 17-18 maja 2013 roku.
Sesja 41 "Księga Ezechiela" odbyła się 19-20 kwietnia 2013 roku.
Sesja 40 "List do Hebrajczyków, cz. 2"odbyła się 22-23 marca 2013 roku.
Sesja 39 "I List do Tesaloniczan"odbyła się 22-23 lutego 2013 roku.
Sesja 38 "List do Hebrajczyków, cz.1" odbyła się 18-19 stycznia 2013 roku.
Sesja 37 "Księga Joba"odbyła się 16-17 listopada 2012 roku.
Sesja 36 "Osoba i dzieło Ducha Świętego"odbyła się 19-20 października 2012 roku.
Sesja 35 "List do Kolosan" odbyła się 18-19 maja 2012 roku.
Sesja 34 "List do Filipian" odbyła się 20-21 kwietnia 2012 roku.
Sesja 33 "List do Efezjan"odbyła się 23-24 marca 2012 roku.
Sesja 32 "Księga Zachariasza"odbyła się 24-25 lutego 2012 roku.
Sesja 31 "Księga Sędziów" odbyła się 13-14 stycznia 2012 roku.
Sesja 30 "List do Tytusa"odbyła się 18-19 listopada 2011 roku.
Sesja 29 "Cztery Ewangelie"odbyła się 21-22 października 2011 roku.
Sesja 28 "Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza" odbyła się 13-14 maja 2011 roku.
Sesja 27 "Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza" odbyła się 15-16 kwietnia 2011 roku.
Sesja 26 "Pewność zbawienia"odbyła się 25-26 marca 2011 roku.
Sesja 25 "Księga Daniela"odbyła się 25-26 lutego 2011 roku.
Sesja 24 "Dyspensacjonalizm" odbyła się 14-15 stycznia 2011 roku.
Sesja 23 "Uczniostwo"odbyła się 19-20 listopada 2010 roku.
Sesja 22 "Wędrówka Izraela"odbyła się 22-23 października 2010 roku.
Sesja 21 "List do Rzymian" odbyła się 14-15 maja 2010 roku.
Sesja 20 "Listy Jana" odbyła się 23-24 kwietnia 2010 roku.
Sesja 19 "List do Galacjan"odbyła się 26-27 marca 2010 roku.
Sesja 18 "Przegląd Starego Testamentu cz. 2"odbyła się 26-27 lutego 2010 roku.
Sesja 17 "Dzieje Apostolskie" odbyła się 15-16 stycznia 2010 roku.
Sesja 16 "Przegląd Starego Testamentu cz. 1"odbyła się 20-21 listopada 2009 roku.
Sesja 15 "Ewangelia Jana" odbyła się 23-24 października 2009 roku.
Sesja 14 "Przegląd Nowego Testamentu"odbyła się 15-16 maja 2009.
Sesja 13 "Hermeneutyka Biblii " odbyła się 24-25 kwietnia 2009.
Sesja 12 "Chrześcijanin na co dzień cz.2" odbyła się 27-28 marca 2009.
Sesja 11 "Chrystus" - 27-28 lutego 2009.
Sesja 10 "Chrześcijanin na co dzień cz.1" odbyła się w dniach 16-17 stycznia 2009.
Sesja 9 "Obrona wiary" odbyła się w dniach 21-22 listopada 2008.
Sesja 8 "Rzeczy ostateczne" odbyła się w dniach 24-25 października 2008.
Sesja 7 dn. 7 czerwca 2008, odbyła się w zborze w Bukownie, wykładów brata Henryka Turkanika
słuchaliśmy razem ze studentami Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu Zdroju.
Tematem były proroctwa mesjaniczne w księdze Izajasza.

Sesja 6 "O małżeństwie" odbyła się 16-17 maja 2008 roku.
Sesja 5 "O Duchu Świętym" odbyła się 18-19 kwietnia 2008 roku.
Sesja 4 "Jedność i oddzielenie" odbyła się 28-29 marca 2008 roku.
Sesja 3 "O objawieniu" odbyła się 22-23 lutego 2008 roku.
Sesja 2 "Uświęcenie" odbyła się 18-19 stycznia 2008 roku.
Sesja 1 "O zbawieniu" odbyła się 23 i 24 listopada 2007 roku.