Dom Manifest Tematy Sesje Zgłoszenia Dojazd Kontakt
.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
do wykrywania błędów, do poprawy,do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

II Tym.3:16-17


Drodzy Bracia!


Dziękując Bogu za Was wszystkich i wspominając Was w naszych modlitwach, będąc przekonani o potrzebie podjętego przedsięwzięcia, z radością i bojaźnią przekazujemy Wam, co następuje: występujemy z opisaną dalej pokrótce nową inicjatywą, którą Pan położył nam na serca, prosimy o jej przychylne przyjęcie, o modlitwy przyczynne i o uwagi, zapraszamy do udziału i wspierania.

Od dłuższego czasu odczuwamy niedostatek systematycznego nauczania biblijnego na poziomie zborowym i międzyzborowym. Aby temu zaradzić, idąc za przykładem Nowego Testamentu (Dz.Ap.19:10; 20:20,27), pragniemy wnieść mały wkład w wypełnienie istniejącej luki przez powołanie Studium Biblijnego w Krakowie. Z natury rzeczy powstaje ono głównie z myślą o braciach w zborach Małopolski i do nich jest adresowane; tym niemniej nie jest zamknięte dla chętnych z dalsza. Program Studium oraz garść podstawowych informacji podajemy w załączonej broszurze. Powstające Studium nie ma być jeszcze jedną szkołą czy seminarium biblijnym, choć oczywiście będziemy w nim nauczać według opracowanego programu. To, co go odróżnia od typowej szkoły, to między innymi:

 • brak egzaminu wstępnego,
 • niewystawianie ocen ani świadectwa,
 • położenie nacisku na dyskusje i rozmowy; umożliwianie i zachęcanie do obustronnej wymiany myśli (wykładowca - słuchacz), zgłaszania pytań i wątpliwości.

 • Zależy nam na tym, by kandydaci:
 • mieli możliwość poznania lub pogłębienia znajomości podstawowych prawd Pisma Świętego,
 • mieli świadomość, że największą korzyść odniosą wtedy, gdy będą rzetelnie i z modlitwą uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

 • Studium Biblijne nie stawia sobie za cel konkurowanie ale współpracę i dlatego dołożymy starań, by terminy sesji nie kolidowały z programem Seminarium Biblijnego w Jastrzębiu ani konferencjami (zjazdami) organizowanymi w Kościele Wolnych Chrześcijan. Prawdziwym celem jest dążenie z Bożą pomocą do tego,
  "aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,
  aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości,
  i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i
  unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,
  lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego,
  który jest Głową, w Chrystusa"
  (Ef.4:12-15).

  Prosimy kandydatów o wypełnienie (w sposób opisany w broszurze) i przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych :

  pocztą na adres: Kościół Baptystyczny "Betel", ul. Zacisze 12/3, 31-148 Kraków,
  lub e-mailem na jeden z adresów podanych w broszurze.

  W razie pytań lub wątpliwości, prosimy telefonować lub pisać:
  - tel. 0 607 770 866
  - adres e-mail: zbigkowalczyk@gazeta.pl
  Kandydaci otrzymają wkrótce dalsze informacje.
  Prosimy także śledzić witryny: KWCh Tarnów, oraz KB "Betel" Kraków

  Wasi bracia w Jezusie Chrystusie,

  Organizatorzy:
  Mark Swaim
  Robert Sulik (Kraków)
  Andrzej Kapuściński (Tarnów)
  Zbigniew Kowalczyk (Kraków)